Healing & Energetische Therapie

Praktijk Freedom Vibes 

Healing & Energetische Therapie

Werkwijze

Energetisch werk is heel goed in te zetten als aanvulling op en naast een reguliere / conventionele behandeling. Of wanneer je al wat verder gevorderd bent in je persoonlijke ontwikkelingstraject, maar je het gevoel hebt dat je lichaam ‘nog wat op te ruimen heeft’. 

 

Emoties en trauma’s zetten zich vast in het lichaam als er geen aandacht voor is en kunnen pas het lichaam verlaten wanneer ze gezien, gehoord en doorvoeld worden. Energetisch werk kan heel helpend zijn in dit proces. Ik werk daarbij heel intuïtief, voel aan wat nodig is en stem volledig af op jouw behoeften. 

 

Ook wanneer je al heel veel gepraat hebt bij reguliere/conventionele behandelaars, maar nog steeds niet het idee hebt dat je (veel) beter in je vel zit, dan is het inzetten van Energetische Therapie een goede keuze. 

Energetische Therapie

Bij energetisch werken wordt gebruik gemaakt van het energiesysteem in en om de mens. Het is het bewust door laten stromen van onze energieën. Deze energieën hebben een helend effect op verschillende lagen. Ze openen en vergroten je bewustzijn en activeren het zelfhelend vermogen.

 

De holistische benadering van energetische therapie is; dat alles energie is en dat alles met elkaar verbonden is. Alles wat leeft, denk aan de dieren, planten en natuurlijk ook de mens, bestaat uit levensenergie. Levensenergie is het fundament van het leven en de basis van gezondheid. 

 

De mens is opgebouwd uit verschillende holistische niveaus: fysiek, mentaal, emotioneel, energetisch en spiritueel. Deze niveaus worden met elkaar verbonden door energiebanen die op hun beurt weer verbonden zijn met de chakra’s. Hierdoor is het mogelijk dat de universele levensenergie door ons gehele systeem kan stromen.

 

Voor een goede balans en een gezond lichaam is energie die onbelemmerd kan stromen dan ook onontbeerlijk.

ONBALANS

Wanneer er blokkades ontstaan in de energiebanen, de chakra’s of op bijvoorbeeld orgaanniveau, dan ontwikkelen we uiteenlopende klachten. Deze kunnen zowel lichamelijk als emotioneel zijn (denk aan; pijn, ziekte, maar ook angst, piekeren en depressie). En denk ook aan energetische klachten zoals omgaan met hooggevoeligheid. 

 

We spreken dan van onbalans in het lichaam. Wat betekent dat de energie niet meer (goed) kan doorstromen. Hierdoor ontstaan opstoppingen en belemmeringen, die op hun beurt weer allerlei klachten op allerlei holistische niveaus kunnen veroorzaken.

 

Door het inzetten van energetisch werk met behulp van o.a. healing, access bars, reiki en BDR worden deze blokkades opgespoord en kan de universele levensenergie in en om jou weer vrij stromen. 

Healing

Wanneer je chakra’s (en je aura) goed functioneren ben je fysiek, geestelijk en emotioneel in balans. Door te werken aan jezelf, bijvoorbeeld door conventionele therapie, maar ook door te werken met energie (healing) kun je dit realiseren. Healing is dus een manier om weer in balans te komen.

 

Tijdens een healing gebeurt er altijd wat er mag gebeuren. Ervaringen zoals ziektes of pijn hebben we, spijtig genoeg, nodig om iets uit te leren. Soms moeten we eerst een ervaring doorleven voor er werkelijke healing mag ontstaan. Blokkades krijg je voor een reden, zodat je er een les uit kan leren. 

 

Ik voel welke chakra’s niet goed doorstromen en kan ze weer meer ruimte geven door ze beter te laten doorstormen en door af te voeren van wat niet meer nodig is. Het is ook effectief wanneer je onvoldoende gegrond of geaard bent en/of wanneer je niet goed bij jezelf kunt blijven.

Reiki

Reiki heeft Japanner Mikao Usui als geestelijk vader en hij heeft Reiki rond 1920 herontdekt. Reiki werkt met universele energie en is op daardoor vergelijkbaar met andere alternatieve geneeswijzen zoals shiatsu en acupunctuur. Volgens de Chinese filosofie is deze universele energie de onmisbare levenskracht die in alle levende wezens aanwezig is.

 

Reiki gebruikt deze universele energie vooral om het netwerk van energiebanen weer in evenwicht te brengen en te houden. In deze energiebanen kunnen blokkeringen ontstaan die onze gehele energiehuishouding in gevaar kunnen brengen. Al deze energiebanen zijn met elkaar verbonden via vele knooppunten (chakra’s). 

 

Ik als reiki-healer, maak deze energieblokkades ongedaan door extra energie door het lichaam te laten stromen. Deze energieoverdracht wordt door middel van handoplegging gedaan. Reiki helpt vervelende aandoeningen te voorkomen of, in sommige gevallen, makkelijker te genezen. Het wil in geen geval de gebruikelijke geneeskunde vervangen, maar wél aanvullen en ondersteunen.

Access Bars

Access Bars is een energetisch lichaamsproces voor iedereen die meer rust, ruimte en ontspanning in lichaam en geest wil ervaren. Het laten stromen van de Bars® kan je ondersteunen bij het op een andere manier in het leven staan. Vrijer, blijer en meer ontspannen in het hoofd en lichaam. Het maakt je hoofd leeg, ontspant je lichaam en helpt vastgeroeste patronen en belemmerende overtuigingen los te laten. In het slechtste geval geeft het een ontspanning als na een massage. In het beste geval verandert het je leven.

 

Access Bars zijn 32 drukpunten die energiebanen vormen door en om het hoofd. Hierin liggen al je ideeën, gedachten, overtuigingen en emoties opgeslagen. Ieder drukpunt staat voor een specifiek gebied in je leven.

 

Door deze punten (Bars), in verschillende combinaties, zachtjes aan te raken ontlaadt alle informatie die daar ligt opgeslagen. Hierdoor ontstaat er meer rust in je hoofd, komt er ruimte en ontspanning in je lijf en creëer je nieuwe mogelijkheden in je leven. Je haalt als het ware oude blokkades weg om ruimte te maken voor nieuwe mogelijkheden.

 

Om in computertermen te spreken; je defragmenteert je harde schijf. Dit zorgt voor ruimte om meer helpende overtuigingen en emoties te installeren. Zo kun je het leven gaan leven dat je altijd al graag hebt willen leven, met meer ontspanning, blijheid en overvloed.

Body Drum Release

Body Drum Release (BDR) is een behandelmethode waarbij afwisselend op de linker- en rechterschouder wordt getrommeld. Het effect van BDR is vergelijkbaar met het effect van Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR), dat vaak gebruikt wordt bij de behandeling van trauma’s en angsten.

 

Body Drum Release brengt een krachtig bilateraal proces op gang. Dat wil zeggen dat door het afwisselende trommelen heel veel zenuwprikkels heen en weer gaan tussen beide hersenhelften. Het effect van BDR is te vergelijken met de bilaterale activiteit van de REM-fase (Rapid Eye Momevent) tijdens het dromen. 

 

Tijdens het trommelen wordt er gewerkt aan het verwerken en integreren van psychisch materiaal. De resultaten hiervan zijn; het verwerken van emoties, oplossen van problemen, stimulatie van de intuïtie, stimulatie van creativiteit, het maken van een goede beslissing en het verminderen van stress.

Familieopstellingen

Familieopstellingen, ook wel systemisch werken genoemd, is een methode die door de psychotherapeut Bert Hellinger is ontwikkeld.

 

Een opstelling is een ruimtelijke weergave van een systeem (familie van herkomst, partnerrelaties, werkomgeving) met als doel om verborgen patronen en onbewuste dynamieken inzichtelijk te krijgen. Deze dynamieken kunnen van alles zijn, zoals verborgen emoties, onderdrukte verlangens of onuitgesproken verwachtingen. Bij het visualiseren van het systeem worden deze dynamieken zichtbaar. Door hier samen over te praten, komen nieuwe inzichten naar boven en kan het systeem uiteindelijk weer in balans gebracht worden. 

 

Als het systeem weer in balans is, gaat de energie weer stromen en ontstaat er ruimte voor verandering. Er vindt heling en rust plaats. Door deze verandering door te voeren kun je bijvoorbeeld beter omgaan met stress, meer zelfvertrouwen opbouwen of betere relaties opbouwen.

 

In de praktijk werk ik 1-op-1 met de cliënt. Ik gebruik attributen (poppetjes) als representanten voor personen, problemen, eigenschappen en/of emoties.

NLP

NLP staat voor Neuro Linguïstisch Programmeren en is een doeltreffende methode bij veranderingsprocessen. 

 

Het helpt je om uit bepaalde denkkaders te treden en patronen te doorbreken waardoor je jezelf en de wereld om je heen anders zult ervaren.

Art Therapy

“Om je gezicht te zien gebruik je een spiegel, om je ziel te zien een kunstwerk”

Beelden drukken meer uit dan woorden en laten een wereld open gaan waarin meer balans kan ontstaan tussen lichaam en geest. Art Therapy is een manier om bij je diepste geluk terecht te komen en nieuwe stappen op jouw levenspad te zetten.

 

Door middel van tekenen, creatieve coachingswerkvormen, schilderen en meditatie maak je contact met je binnenwereld, je krijgt diepere inzichten en je bent in staat oude patronen te doorbreken. Je komt weer in dé flow van het leven, waardoor alles nog meer gaat stromen.